የ ሀዲያ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
40,116,274
የፕሮጀክቶች ብዛት
22የፕሮጀክቶች ዝርዝር


የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ2013 የተመደበ

1
የመስኖ ግንባታ

ጎጪ

1,030,822

ጎጪ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
የመስኖ ግንባታ

ወይራ/ዶሻ

1,030,822

ወይራ/ዶሻ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
የመስኖ ግንባታ

ጎምቦራ የአፈር ግድብ

1,500,000

ጎምቦራ የአፈር ግድብ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
የመስኖ ግንባታ

ደክዬ

200,000

ደክዬ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
የመስኖ ግንባታ

ካቾ

200,000

ካቾ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
የመስኖ ግንባታ

ኦለሊቾ

200,000

ኦለሊቾ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
መንገድ ግንባታ

ሌራ ጌሜዳ ጌጃ ሞርሲጦ

390,000

ሌራ ጌሜዳ ጌጃ ሞርሲጦ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
መንገድ ግንባታ

ሀይሴ ሀርቆ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

3,000,000

ሀይሴ ሀርቆ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
መንገድ ግንባታ

በሞርሲጦ ኦሞጮራ ቸቾ መንገድ ላይ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

2,400,000

በሞርሲጦ ኦሞጮራ ቸቾ መንገድ ላይ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
መንገድ ግንባታ

በሃይሴ-ሂርቆ መንገድ ላይ ለሜጃ ወንዞች ድልድይ ግንባታ

3,000,000

በሃይሴ-ሂርቆ መንገድ ላይ ለሜጃ ወንዞች ድልድይ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
መንገድ ግንባታ

ዱጉና ፋንጎ ከም/ባዳዋቾ በሚያገናኘው መንገድ ላይ/ብላቴ/ድልድይ ግንባታ

2,000,000

ዱጉና ፋንጎ ከም/ባዳዋቾ በሚያገናኘው መንገድ ላይ/ብላቴ/ድልድይ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
መንገድ ግንባታ

በማሬ-አቡና መንገድ ላይ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

2,000,000

በማሬ-አቡና መንገድ ላይ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
መንገድ ግንባታ

በዋስገበታ መንገድ ላይ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

3,000,000

በዋስገበታ መንገድ ላይ ፓኬጅ ድልድይ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ህንፃ ግንባታ

/ጌሜዶ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ

370,537

/ጌሜዶ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ህንፃ ግንባታ

/አንሾ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ

1,515,833

/አንሾ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ህንፃ ግንባታ

/ሀቢቾ/ የ21 ሆስፒታሎች ግንባታ

1,421,635

/ሀቢቾ/ የ21 ሆስፒታሎች ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ህንፃ ግንባታ

50 የገጠር ሆስፒታል ግንባታ ቦኖሾ (SDG)

1,056,625

50 የገጠር ሆስፒታል ግንባታ ቦኖሾ (SDG)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

18
ህንጻ ግንባታ

ሚዛን ማረሚያ ቤት ግንባታ

1,800,000

ሚዛን ማረሚያ ቤት ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

19
ህንጻ ግንባታ

ቦነሻ “ “ “ “

3,000,000

ቦነሻ “ “ “ “

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

20
ህንጻ ግንባታ

ሞርሲጦ“ “ “ “

5,000,000

ሞርሲጦ“ “ “ “

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

21
ህንጻ ግንባታ

ግንቢቹ ኢንዱስ / ኮሌጅ ግንባታ

4,000,000

ግንቢቹ ኢንዱስ / ኮሌጅ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

22
ህንጻ ግንባታ

ሾኔ “ “ “ “

2,000,000

ሾኔ “ “ “ “

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: