የ ግብአት ማሟያ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
338,310,369
የፕሮጀክቶች ብዛት
99

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ2013 የተመደበ

1
ግብአት ማሟያ

የመስኖ ተቋማት አስተዳደር ነባር ማህበራትን ማጠናከርና አዲስ የመስኖ ማህበራትን የማደራጀት ህጋዊ ሰርተፊኬት መስጠት

200,000

የመስኖ ተቋማት አስተዳደር ነባር ማህበራትን ማጠናከርና አዲስ የመስኖ ማህበራትን የማደራጀት ህጋዊ ሰርተፊኬት መስጠት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ግብአት ማሟያ

በክልሉ የሚገኙ ጤና ተቀüማት የምርመራ ጥራት ቁጥጥርና አቅም ግንባታ

600,000

በክልሉ የሚገኙ ጤና ተቀüማት የምርመራ ጥራት ቁጥጥርና አቅም ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ግብአት ማሟያ

የሕብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ አክሪዲቴሽን ክፍያ

1,000,000

የሕብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ አክሪዲቴሽን ክፍያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ግብአት ማሟያ

በጎርፍና/ግጭቶች ምክንት ለሚከሰት መፈናቀልየሚሆንየህክምናግብአት (ለ50ሺህ ተፈናቃይ)

600,000

በጎርፍና/ግጭቶች ምክንት ለሚከሰት መፈናቀልየሚሆንየህክምናግብአት (ለ50ሺህ ተፈናቃይ)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ግብአት ማሟያ

ለኩፍኝ ወረርሽኝ የሚሆን መድሀኒት (8118 ተጠቂዎች)

500,000

ለኩፍኝ ወረርሽኝ የሚሆን መድሀኒት (8118 ተጠቂዎች)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ግብአት ማሟያ

ለወባ ወረርሽኝ ምላሽ የሚሆን መድሀኒት (ለ15 ሺህ ተጠቂ)

500,000

ለወባ ወረርሽኝ ምላሽ የሚሆን መድሀኒት (ለ15 ሺህ ተጠቂ)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ግብአት ማሟያ

ለኮሮናና ሌሎች ወራርሽኞችን አሰሳና ቅኝት ሥራዎችን ለማከናወን

5,000,000

ለኮሮናና ሌሎች ወራርሽኞችን አሰሳና ቅኝት ሥራዎችን ለማከናወን

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ግብአት ማሟያ

ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል

800,000

ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ግብአት ማሟያ

የፀረ ወባ ኬሚካል ግዢ

4,000,000

የፀረ ወባ ኬሚካል ግዢ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ግብአት ማሟያ

የማዋለጃ አልጋና ኪት ግዚ

1,400,000

የማዋለጃ አልጋና ኪት ግዚ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ግብአት ማሟያ

የእናቶች ጤናና መረጃ አገልግሎት

2,483,773

የእናቶች ጤናና መረጃ አገልግሎት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ግብአት ማሟያ

የክትባት መርሀግብር ለማጠናከር

420,000

የክትባት መርሀግብር ለማጠናከር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
ግብአት ማሟያ

የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ፕሮግራም

360,000

የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ፕሮግራም

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ግብአት ማሟያ

ስረአተ ምግብ

387,600

ስረአተ ምግብ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ግብአት ማሟያ

የቤተሰብ እቅድ መድሀኒት ግዥ

1,800,000

የቤተሰብ እቅድ መድሀኒት ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ግብአት ማሟያ

በክልሉ ላሉ የጤና ተቃማት የምርመራ ጥራት ቁጥጥር አቅም ግንባታ

2,500,000

በክልሉ ላሉ የጤና ተቃማት የምርመራ ጥራት ቁጥጥር አቅም ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ግብአት ማሟያ

የላቦራቶሪ አክሬዲቴስን ክፍያና አድቫንስድ መመርመሪያ መሳሪያዎች ካሊበሬስን ሜንቴናንስ

1,500,000

የላቦራቶሪ አክሬዲቴስን ክፍያና አድቫንስድ መመርመሪያ መሳሪያዎች ካሊበሬስን ሜንቴናንስ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

18
ግብአት ማሟያ

የተለያዩ የላቦራቶሪ ግብዓቶች ግዚ

2,000,000

የተለያዩ የላቦራቶሪ ግብዓቶች ግዚ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

19
ግብአት ማሟያ

የህክምና ግብዓቶች ግዚ ለተፈናቀሉ ማህበረሰብ

800,000

የህክምና ግብዓቶች ግዚ ለተፈናቀሉ ማህበረሰብ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

20
ግብአት ማሟያ

የመድሀኒት ግዚ ለወባ ወረርስኝ

400,000

የመድሀኒት ግዚ ለወባ ወረርስኝ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

21
ግብአት ማሟያ

የመድሀኒት ግዚ ለአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወረርስኝ

800,000

የመድሀኒት ግዚ ለአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወረርስኝ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

22
ግብአት ማሟያ

የመድሀኒት ግዚ ለማጂራት ገትር ወረርስኝ

200,000

የመድሀኒት ግዚ ለማጂራት ገትር ወረርስኝ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

23
ግብአት ማሟያ

የመድሀኒት ግዚ ለኩፍኝ ወረርስኝ

320,000

የመድሀኒት ግዚ ለኩፍኝ ወረርስኝ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

24
ግብአት ማሟያ

የመድሀኒት ግዚ ለእከክ ወረርስኝ

800,000

የመድሀኒት ግዚ ለእከክ ወረርስኝ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

25
ግብአት ማሟያ

የአስቸኳይ ጊዜ የትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም

35,000,000

የአስቸኳይ ጊዜ የትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

26
ግብአት ማሟያ

ለ2ኛ ደረጃ ትም/ቤቶች የላብራቶሪ ኬሚካልና አፓራተስ ግዥ

10,000,000

ለ2ኛ ደረጃ ትም/ቤቶች የላብራቶሪ ኬሚካልና አፓራተስ ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

27
ግብአት ማሟያ

ለቅድመ መደበኛ ትምህርት ማዕከላትን አጋዥ የትምህርት መርጃ መሣሪየዎች ግዥ

15,000,000

ለቅድመ መደበኛ ትምህርት ማዕከላትን አጋዥ የትምህርት መርጃ መሣሪየዎች ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

28
ግብአት ማሟያ

የአካል ጉዳት ላለባቸው ተማሪዎች የተለያዩ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ግዥና ስርጭት

2,000,000

የአካል ጉዳት ላለባቸው ተማሪዎች የተለያዩ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ግዥና ስርጭት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

29
ግብአት ማሟያ

ከ1ኛ-12ኛ፣ ለኦ ክፍ እና መስማት ለተሳናቸው መማሪያና ማስተማሪያ መጽሀፍት ዝግጅት፣ ትውውቅ፣ ህትመትና ስርጭት

2,000,000

ከ1ኛ-12ኛ፣ ለኦ ክፍ እና መስማት ለተሳናቸው መማሪያና ማስተማሪያ መጽሀፍት ዝግጅት፣ ትውውቅ፣ ህትመትና ስርጭት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

30
ግብአት ማሟያ

ድልድይ ግንባታ ቁጥጥር ስራ በየተለያየ ፓኬጆች ማከናወን

4,500,000

ድልድይ ግንባታ ቁጥጥር ስራ በየተለያየ ፓኬጆች ማከናወን

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: 0

31
ግብአት ማሟያ

የዋናው ቢሮ እና ዲስትሪክቶች የጎማና ባትሪ ግዢ

20,000,000

የዋናው ቢሮ እና ዲስትሪክቶች የጎማና ባትሪ ግዢ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

32
ግብአት ማሟያ

የዋናው ቢሮ እና ዲስትሪክቶች የነዳጅ፣ ዘይትና ቅባት ግዢ

15,000,000

የዋናው ቢሮ እና ዲስትሪክቶች የነዳጅ፣ ዘይትና ቅባት ግዢ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

33
ግብአት ማሟያ

የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ የማኔጅመንት ፕላን ማደራጃና ማሰራጫ የማችንግ ፈንድ

2,000,000

የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ የማኔጅመንት ፕላን ማደራጃና ማሰራጫ የማችንግ ፈንድ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

34
ግብአት ማሟያ

የንጽህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ፕሮጀክት

500,000

የንጽህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

35
ግብአት ማሟያ

የብ/ፓርኮች የወሰን ማሳያ ማካለል ፕሮጀክት

3,192,000

የብ/ፓርኮች የወሰን ማሳያ ማካለል ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

36
ግብአት ማሟያ

የከተማ ቀበሌ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

2,000,000

የከተማ ቀበሌ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

37
ግብአት ማሟያ

በክልሉ የተቋቋመውን ዘመናዊ የግንባታ ግብአቶች ጥራት መፈተሻ ላብራቶሪ ማጠናከሪያ መሳርያዎች ግዢ

3,500,000

በክልሉ የተቋቋመውን ዘመናዊ የግንባታ ግብአቶች ጥራት መፈተሻ ላብራቶሪ ማጠናከሪያ መሳርያዎች ግዢ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

38
ግብአት ማሟያ

የመንግስት ፕሮጀክቶች ሳይት ተቆጣጣሪ መሀንዲሶች ስራ ማስኬጃ

1,000,000

የመንግስት ፕሮጀክቶች ሳይት ተቆጣጣሪ መሀንዲሶች ስራ ማስኬጃ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

39
ግብአት ማሟያ

የመንግስት ፕሮጀክቶች ሳይት ተቆጣጣሪ መሀንዲሶች ቅጥር ደመወዝ

4,216,879

የመንግስት ፕሮጀክቶች ሳይት ተቆጣጣሪ መሀንዲሶች ቅጥር ደመወዝ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

40
ግብአት ማሟያ

የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች ቁሳቁስ ማሟያ

2,000,000

የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች ቁሳቁስ ማሟያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

41
ግብአት ማሟያ

የገጠር ሥራ አጥ ወጣቶችን በአማራጭ የሥራ ዕድል ፓኬጆች ለማሰማራት የስራ ማስኬጃ

2,500,000

የገጠር ሥራ አጥ ወጣቶችን በአማራጭ የሥራ ዕድል ፓኬጆች ለማሰማራት የስራ ማስኬጃ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

42
ግብአት ማሟያ

የቢሮ ኪራይ

4,000,000

የቢሮ ኪራይ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

43
ግብአት ማሟያ

በማዕድን ልማት ዘርፍ የማስፈጸም አቅም ግንባታና የመኪና ቀረጥ ፕሮጀክት

1,500,000

በማዕድን ልማት ዘርፍ የማስፈጸም አቅም ግንባታና የመኪና ቀረጥ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

44
ግብአት ማሟያ

የኤክስፖርት ማዕድን (የወርቅ፤የጌጣጌጥ) ምርትና ግብይትን ማስፋፊያ ፕሮጀክት

1,000,000

የኤክስፖርት ማዕድን (የወርቅ፤የጌጣጌጥ) ምርትና ግብይትን ማስፋፊያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

45
ግብአት ማሟያ

የዝንጅብል ዘር አቅርቦት ፕሮጄክት

1,200,000

የዝንጅብል ዘር አቅርቦት ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

46
ግብአት ማሟያ

የተሻሻለ የቡና ዘር አቅርቦት ፕሮጄክት

2,000,000

የተሻሻለ የቡና ዘር አቅርቦት ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

47
ግብአት ማሟያ

ኢንሲኒኔተር ማስራት

500,000

ኢንሲኒኔተር ማስራት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ማጂ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

48
ግብአት ማሟያ

ለቀንድ ከብቶችና ለመጓጓዣ የሚዉሉ እንስሳት መግዣ

200,000

ለቀንድ ከብቶችና ለመጓጓዣ የሚዉሉ እንስሳት መግዣ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ደቡብ ኦሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

49
ግብአት ማሟያ

የተሸሻሉ የዓሳ መኖ ዘሮችን ማቀነባበር

2,000,000

የተሸሻሉ የዓሳ መኖ ዘሮችን ማቀነባበር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

50
ግብአት ማሟያ

የገንዳ ጥገና

1,871,626

የገንዳ ጥገና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

51
ግብአት ማሟያ

በሰው ሠራሽ ዘዴ የአንምባዛ ዓሣ (catfish) ጫጩት (ዘር) ማስፈልፈል

570,000

በሰው ሠራሽ ዘዴ የአንምባዛ ዓሣ (catfish) ጫጩት (ዘር) ማስፈልፈል

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

52
ግብአት ማሟያ

የቀን ሠራተኞች የጉልበት ዋጋ (ምንዳ)

600,000

የቀን ሠራተኞች የጉልበት ዋጋ (ምንዳ)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

53
ግብአት ማሟያ

የሳር ማጨጃና ማሰሪያ ማሽን

500,000

የሳር ማጨጃና ማሰሪያ ማሽን

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

54
ግብአት ማሟያ

የሳር መሬት አጥርና የጥበቃ ቤት ግንባታ

2,000,000

የሳር መሬት አጥርና የጥበቃ ቤት ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

55
ግብአት ማሟያ

የበረት ጥገና

2,500,000

የበረት ጥገና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

56
ግብአት ማሟያ

ምንዳ ሠራተኛ

324,000

ምንዳ ሠራተኛ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

57
ግብአት ማሟያ

ምጥን መኖ ግዥ

1,825,000

ምጥን መኖ ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

58
ግብአት ማሟያ

እንስሳት ጤና ክሊኒኮች ቁሳቁስ ማመዋያ ፣

2,000,000

እንስሳት ጤና ክሊኒኮች ቁሳቁስ ማመዋያ ፣

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

59
ግብአት ማሟያ

የፈሳሽ ናይትሮጂን፣ አባላዘርና ለሌሎች ግብዓቶች አቅርቦትና ስርጭት ለማድረግ

500,000

የፈሳሽ ናይትሮጂን፣ አባላዘርና ለሌሎች ግብዓቶች አቅርቦትና ስርጭት ለማድረግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

60
ግብአት ማሟያ

የእንስሳት መዲሃኒት ግዥ

1,500,000

የእንስሳት መዲሃኒት ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

61
ግብአት ማሟያ

የበጎችና ፍየሎች የውጭ ጥገኛ ለመቆጣጠር ኬሚካልና ቁሳቁስ ግዥ

250,000

የበጎችና ፍየሎች የውጭ ጥገኛ ለመቆጣጠር ኬሚካልና ቁሳቁስ ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

62
ግብአት ማሟያ

ለቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ ቁጥጥርና መከላከል ኬሚካል ግዥ

500,000

ለቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ ቁጥጥርና መከላከል ኬሚካል ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

63
ግብአት ማሟያ

በቤተሰብ ደረጃ የመኖ ልማት ተደራሽ ለማድረግና የመኖ አቅርቦት ክፍተትን ለመሙላት እንድቻል ከደቡብ ከግብርና ምርምር ማዕላትና ከተለያዩ የመንግስት ድርጅቶችና ከግል ተቋማት የመኖ ዘር፣ ቁጥርጥራጭና ግንጣይ አቅርቦት/አድስ/

1,000,000

በቤተሰብ ደረጃ የመኖ ልማት ተደራሽ ለማድረግና የመኖ አቅርቦት ክፍተትን ለመሙላት እንድቻል ከደቡብ ከግብርና ምርምር ማዕላትና ከተለያዩ የመንግስት ድርጅቶችና ከግል ተቋማት የመኖ ዘር፣ ቁጥርጥራጭና ግንጣይ አቅርቦት/አድስ/

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

64
ግብአት ማሟያ

የተመጣጠነ መኖ እና አግሮ-ኢንዱስትሪ ተረፈ ምርቶች አዘገጃጀት፣ አጠቃቀምና የገበያ ትስስር ለዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች፣ አምራቾችና አቅራቢዎች የግንዛቤ መፍጠሪያ ፎረም ማዘጋጀት

402,587

የተመጣጠነ መኖ እና አግሮ-ኢንዱስትሪ ተረፈ ምርቶች አዘገጃጀት፣ አጠቃቀምና የገበያ ትስስር ለዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች፣ አምራቾችና አቅራቢዎች የግንዛቤ መፍጠሪያ ፎረም ማዘጋጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

65
ግብአት ማሟያ

የሞደል አርሶ አደር ማሠልጠኛ ማ/በቁሳቁስ ማሟላት

2,500,000

የሞደል አርሶ አደር ማሠልጠኛ ማ/በቁሳቁስ ማሟላት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

66
ግብአት ማሟያ

የህጻናት መዋያ የኮንትራት ሰራተኛ ቅጥር

43,200

የህጻናት መዋያ የኮንትራት ሰራተኛ ቅጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

67
ግብአት ማሟያ

የህጻናት መዋያ ቁሳቁስ ማማላት

200,000

የህጻናት መዋያ ቁሳቁስ ማማላት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

68
ግብአት ማሟያ

የምዕራብ አካባቢ ልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት

1,705,902

የምዕራብ አካባቢ ልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ያልተገለጸ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

69
ግብአት ማሟያ

የማህበረሰብ አቀፍ ዘር ባንክ ማቋቋም

1,000,000

የማህበረሰብ አቀፍ ዘር ባንክ ማቋቋም

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

70
ግብአት ማሟያ

የሞዴል ችግኝ ጣቢያዎችን ማቋቋምና ማጠናከር

2,000,000

የሞዴል ችግኝ ጣቢያዎችን ማቋቋምና ማጠናከር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

71
ግብአት ማሟያ

የሀር ትል ምርት ማሳደግ

200,000

የሀር ትል ምርት ማሳደግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

72
ግብአት ማሟያ

ማር የሚሰጡ ንቦች በሽታ መከላከያ ክትባት

200,000

ማር የሚሰጡ ንቦች በሽታ መከላከያ ክትባት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

73
ግብአት ማሟያ

ለምግብነት የሚውል እንጉዳይ ማምረቻና ማሰልጠኛ ፕሮጄክት 

100,000

ለምግብነት የሚውል እንጉዳይ ማምረቻና ማሰልጠኛ ፕሮጄክት 

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

74
ግብአት ማሟያ

ኦርቶ ፎቶ ፕሮጄክት

2,000,000

ኦርቶ ፎቶ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

75
ግብአት ማሟያ

በካርታ የተደገፈ የ2ኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ፕሮጄክት

1,000,000

በካርታ የተደገፈ የ2ኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

76
ግብአት ማሟያ

የአደጋ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ መረጃ ቋት ማደራጃ ፕሮጄክት

596,052

የአደጋ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ መረጃ ቋት ማደራጃ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :0 ውል የተገባበት ዋጋ: 0

77
ግብአት ማሟያ

በደቡብ ኦሞ ዞን ሰለማጎ ወረዳ ዲሜጌሮ ቀበሌ የሰፈሩ ሰፋሪዎች የተቀናጀ ድጋፍ ፕሮጄክት

500,000

በደቡብ ኦሞ ዞን ሰለማጎ ወረዳ ዲሜጌሮ ቀበሌ የሰፈሩ ሰፋሪዎች የተቀናጀ ድጋፍ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ደቡብ ኦሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

78
ግብአት ማሟያ

ለተፈናቀሉ ወገኖች የማገገሚያና መልሶ ማቋቋም ፕሮጄክት

100,000,000

ለተፈናቀሉ ወገኖች የማገገሚያና መልሶ ማቋቋም ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

79
ግብአት ማሟያ

ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች መጠበቂያ ክምችት ፕሮጄክት

7,000,000

ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች መጠበቂያ ክምችት ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

80
ግብአት ማሟያ

ቦንጋ ማዕከል ዶሮ መኖ ግዥ

3,000,000

ቦንጋ ማዕከል ዶሮ መኖ ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

81
ግብአት ማሟያ

ቦንጋ ማዕከል የትራክተር ጋሪ ግዥ

350,000

ቦንጋ ማዕከል የትራክተር ጋሪ ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

82
ግብአት ማሟያ

ለሰርቪስ መኪና ኪራይ

1,000,000

ለሰርቪስ መኪና ኪራይ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዋሳ

ሚጠናቀቅበት አመት :0 ውል የተገባበት ዋጋ: 0

83
ግብአት ማሟያ

የዶሮ መሰረተ-ርቢ ግዢ

4,000,000

የዶሮ መሰረተ-ርቢ ግዢ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

84
ግብአት ማሟያ

ስራ ማስኬጃ

1,702,008

ስራ ማስኬጃ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

85
ግብአት ማሟያ

ደመወዝና ጥቅማ ጥቅም

4,853,700

ደመወዝና ጥቅማ ጥቅም

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

86
ግብአት ማሟያ

በዋና-ዋና የሰብል ነፍሣት ተባዮች፣ በሽታዎች፣ አረሞች መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ፕሮጀክት

300,000

በዋና-ዋና የሰብል ነፍሣት ተባዮች፣ በሽታዎች፣ አረሞች መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

87
ግብአት ማሟያ

የበረሃ አንበጣና ተዛማች ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት

250,000

የበረሃ አንበጣና ተዛማች ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ማጂ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

88
ግብአት ማሟያ

ለሞዴል እርሶ አደሮችና ልማት ሠራተኞች ሥልጠና እና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ ፕሮጀክት

427,760

ለሞዴል እርሶ አደሮችና ልማት ሠራተኞች ሥልጠና እና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

89
ግብአት ማሟያ

የላቦራቶሪ ኬሚካል ሪኤጀንት ፕሮጀክት

1,000,000

የላቦራቶሪ ኬሚካል ሪኤጀንት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

90
ግብአት ማሟያ

ውሃ ማሰባሰብና አነስተኛ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጄክት (የአነስተኛና የቤተሰብ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት)

6,200,000

ውሃ ማሰባሰብና አነስተኛ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጄክት (የአነስተኛና የቤተሰብ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

91
ግብአት ማሟያ

ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸዉ የዛፍ፤ የፍራፍሬና መኖ ብዜት ችግኝ ጣቢያዎች ( መሬት ፕላስ ፕሮጄክት )

4,100,000

ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸዉ የዛፍ፤ የፍራፍሬና መኖ ብዜት ችግኝ ጣቢያዎች ( መሬት ፕላስ ፕሮጄክት )

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

92
ግብአት ማሟያ

የበረሃ አንበጣና ተዛማች ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት

1,000,000

የበረሃ አንበጣና ተዛማች ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

93
ግብአት ማሟያ

የእንሰት አጠዉልግ በሽታ ለመከላከል ፕሮጀክት

3,000,000

የእንሰት አጠዉልግ በሽታ ለመከላከል ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

94
ግብአት ማሟያ

አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ፕሮጄክት

1,500,000

አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

95
ግብአት ማሟያ

ዌይብ ቤዝድ ክትትልና ግምገማ ፕሮጄክት

250,000

ዌይብ ቤዝድ ክትትልና ግምገማ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

96
ግብአት ማሟያ

ጨቅላ ሕፃናት ማቆያ ፕሮጄክት

100,000

ጨቅላ ሕፃናት ማቆያ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

97
ግብአት ማሟያ

የገ/ቀ/አስተ/መዋ/ማጠ/ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ደመወዝ በጀት

1,408,282

የገ/ቀ/አስተ/መዋ/ማጠ/ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ደመወዝ በጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

98
ግብአት ማሟያ

የክልሉ የሪፎርም ስራዎች ቴክኒካል አማካሪ ቲም ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

300,000

የክልሉ የሪፎርም ስራዎች ቴክኒካል አማካሪ ቲም ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

99
ግብአት ማሟያ

ፍሎራይድ መከላከል ፕሮጀክት

2,000,000

ፍሎራይድ መከላከል ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: