ፕላን ኮሚሽን: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
9,400,000
የፕሮጀክቶች ብዛት
21


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ 2013 የተመደበ

1
ጥናትና ምርምር

መሰረታዊ የክልሉን የስነ ህዝብ ችግሮች የመለየት ጥናት ከባለድርሻ አካላት ጋር ማድረግ

300,000

መሰረታዊ የክልሉን የስነ ህዝብ ችግሮች የመለየት ጥናት ከባለድርሻ አካላት ጋር ማድረግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ጥናትና ምርምር

በትምህርት ስታንዳርድና በሕዝብ ቁጥር ላይ የተዘጋጀውን የዲሞግራፊዊ ጥናት ረቂቅ ሰነድ ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ አስተያየት መሰብሰብና ሰነዱን በማዳበር ማሠራጨት

200,000

በትምህርት ስታንዳርድና በሕዝብ ቁጥር ላይ የተዘጋጀውን የዲሞግራፊዊ ጥናት ረቂቅ ሰነድ ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ አስተያየት መሰብሰብና ሰነዱን በማዳበር ማሠራጨት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ጥናትና ምርምር

የትምህርት ስታንዳርድና የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን በሚመለከት ጥናት ማካሄድ

200,000

የትምህርት ስታንዳርድና የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን በሚመለከት ጥናት ማካሄድ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ጥናትና ምርምር

የጤና ስታንዳርድና የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን በሚመለከት ጥናት ማካሄድ

216,038

የጤና ስታንዳርድና የሕዝብ ቁጥር ዕድገትን በሚመለከት ጥናት ማካሄድ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ጥናትና ምርምር

የመንገድ ጥናት

1,000,000

የመንገድ ጥናት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ጥናትና ምርምር

የስራ ስምሪት ጥናት

700,000

የስራ ስምሪት ጥናት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ጥናትና ምርምር

የክልሉን ቁጠባና ኢንቨስትመንት ጥናት ማካሄድ

500,000

የክልሉን ቁጠባና ኢንቨስትመንት ጥናት ማካሄድ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ጥናትና ምርምር

የክልላዊ የሀብት ግመታ ሰነድ ዝግጅት በግብአትነት ላይ በሚውሉ አመልካቾች ዙሪያ የናሙና ጥናት ማካሄድ

500,000

የክልላዊ የሀብት ግመታ ሰነድ ዝግጅት በግብአትነት ላይ በሚውሉ አመልካቾች ዙሪያ የናሙና ጥናት ማካሄድ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ጥናትና ምርምር

በክልላዊ የሀብት ግመታ ሰነድ አዘገጃጀት ዙሪያ ከብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን ጋር በመቀናጀት የባለሙያዎችን አቅም ግንባታ ስልጠና

300,000

በክልላዊ የሀብት ግመታ ሰነድ አዘገጃጀት ዙሪያ ከብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን ጋር በመቀናጀት የባለሙያዎችን አቅም ግንባታ ስልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ጥናትና ምርምር

ክልላዊ የሀብት ማካፋፈያ ቀመር ማዘጋጀትና ለክልል" ለዞንና ልዩ ወረዳዎች የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና

500,000

ክልላዊ የሀብት ማካፋፈያ ቀመር ማዘጋጀትና ለክልል" ለዞንና ልዩ ወረዳዎች የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለሥነ-ህዝብ ምክር ቤት አባላትና ለባለድርሻ አካላት በዲሞግራፊያዊ ጥናትና ልማት ጽንሰ ሀሳብ ላይ ስልጠና መስጠት

400,000

ለሥነ-ህዝብ ምክር ቤት አባላትና ለባለድርሻ አካላት በዲሞግራፊያዊ ጥናትና ልማት ጽንሰ ሀሳብ ላይ ስልጠና መስጠት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሥነ-ህዝብ ጉዳዮች ትምህርት፣ ሥልጠና

283,962

የሥነ-ህዝብ ጉዳዮች ትምህርት፣ ሥልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በፕሮጀክት ዝግጅት፣ አዋጪነት ጥናት እና በፕሮጀክት አስተዳደር ዙሪያ ለሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና ማዘጋጀት

400,000

በፕሮጀክት ዝግጅት፣ አዋጪነት ጥናት እና በፕሮጀክት አስተዳደር ዙሪያ ለሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና ማዘጋጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ክልላዊ የካፒታል ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ማካሄድ

1,000,000

ክልላዊ የካፒታል ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ማካሄድ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በዕቅድ ዝግጅት; ክትትልና ግምገማ ዙሪያ ለባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ማዘጋጀት

500,000

በዕቅድ ዝግጅት; ክትትልና ግምገማ ዙሪያ ለባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ማዘጋጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ኢኮቴ

የኮሚኒከሽን መሣሪያዎች ግዥ

200,000

የኮሚኒከሽን መሣሪያዎች ግዥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ኢኮቴ

Website development

500,000

Website development

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

18
ኢኮቴ

Data base software development

500,000

Data base software development

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

19
ኢኮቴ

በክልሉ የሚተገበሩ የካፒታል ፕሮጀክቶች ፕሮፍይል ማደራጃ ሶፊትዌር ማዘጋጀት

500,000

በክልሉ የሚተገበሩ የካፒታል ፕሮጀክቶች ፕሮፍይል ማደራጃ ሶፊትዌር ማዘጋጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

20
ቋሚ እቃ

የቢሮ ቁሳቁስ ማሟያ

300,000

የቢሮ ቁሳቁስ ማሟያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

21
ህትመት

የክልላዊ የ10 ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ ማዘጋጀት ማሳተም እና ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት

400,000

የክልላዊ የ10 ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ ማዘጋጀት ማሳተም እና ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: