ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
11,458,282
የፕሮጀክቶች ብዛት
17


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ 2013 የተመደበ

1
ጥናትና ምርምር

የገ/እና አርብቶ አደር አካባቢዎች መልካም አስተዳደር ፓኬጅ ማሻሻያ፣ የአደረጃጀቶችና የሰው ሀብት ስምሪት ስትራቴጂ ጥናት ፕሮጀክት ጽ/ቤት

600,000

የገ/እና አርብቶ አደር አካባቢዎች መልካም አስተዳደር ፓኬጅ ማሻሻያ፣ የአደረጃጀቶችና የሰው ሀብት ስምሪት ስትራቴጂ ጥናት ፕሮጀክት ጽ/ቤት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ጥናትና ምርምር

 የስራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ዘዴ ጥናት ፕሮጀክት

300,000

 የስራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ዘዴ ጥናት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የገ/ቀ/አስተ/መዋ/ማጠ/ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ስራ ማስኬጃ

750,000

የገ/ቀ/አስተ/መዋ/ማጠ/ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ስራ ማስኬጃ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የገ/ቀ/አስተ/ ምርጥ ተሞክሮ ልየታ፣ ቅመራና ማስፋትድጋፍና ክትትል ፕሮጀክት

500,000

የገ/ቀ/አስተ/ ምርጥ ተሞክሮ ልየታ፣ ቅመራና ማስፋትድጋፍና ክትትል ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የክልል፣ የዞን፣የልዩ ወረዳና ወረዳ ሲቪክ ማህበራት አመራሮች ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮጀክት

500,000

የክልል፣ የዞን፣የልዩ ወረዳና ወረዳ ሲቪክ ማህበራት አመራሮች ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የገ/ቀ/አስተ/ የዘርፍ ኃላፊዎች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

1,000,000

የገ/ቀ/አስተ/ የዘርፍ ኃላፊዎች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ግንዛቤ ማስጨበጫ

 በሲቪል ሰርቪስ ህጎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፕሮጀክት

300,000

 በሲቪል ሰርቪስ ህጎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ግንዛቤ ማስጨበጫ

 የገጠር ቀበሌ ስራ አስኪያጆችን አቅም ማሳደግ ስልጠና ፕሮጀክት

500,000

 የገጠር ቀበሌ ስራ አስኪያጆችን አቅም ማሳደግ ስልጠና ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የአመራር አቅም ማሳደግ ስልጠና ፕሮጀክት

500,000

የአመራር አቅም ማሳደግ ስልጠና ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የገጠር ቀበሌ ተቋማት አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

600,000

የገጠር ቀበሌ ተቋማት አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የፈፃሚዎች አመራር አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

500,000

የፈፃሚዎች አመራር አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፍኖተ-ካርታና ሴክተር ተኮር የሪፎርም አመራር ትግበራ ማስተግበሪያ ፕሮጀክት

700,000

የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፍኖተ-ካርታና ሴክተር ተኮር የሪፎርም አመራር ትግበራ ማስተግበሪያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የተቀናጀ የሲቪል ሰርቪስ መረጃ አያያዝ ሥርዓት (ICSMIS) ማስተግበሪያ ፕሮጀክት

500,000

የተቀናጀ የሲቪል ሰርቪስ መረጃ አያያዝ ሥርዓት (ICSMIS) ማስተግበሪያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሰው ሀብት መረጃ ሲስተም ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት

500,000

የሰው ሀብት መረጃ ሲስተም ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ግብአት ማሟያ

የገ/ቀ/አስተ/መዋ/ማጠ/ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ደመወዝ በጀት

1,408,282

የገ/ቀ/አስተ/መዋ/ማጠ/ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ደመወዝ በጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ግብአት ማሟያ

የክልሉ የሪፎርም ስራዎች ቴክኒካል አማካሪ ቲም ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

300,000

የክልሉ የሪፎርም ስራዎች ቴክኒካል አማካሪ ቲም ማጠናከሪያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ቋሚ እቃ

የገ/ቀ/አስ/የ ዘርፍ ኃላፊዎች ቴክኖሎጂና ቁሣቁስ ድጋፍ ፕሮጀክት

2,000,000

የገ/ቀ/አስ/የ ዘርፍ ኃላፊዎች ቴክኖሎጂና ቁሣቁስ ድጋፍ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: