የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
36,148,640
የፕሮጀክቶች ብዛት
77


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ 2013 የተመደበ

1
ጥናትና ምርምር

የአመራር ስርዓት፣የሰው ሀይልና የፋሲሊቲ አቅም ግንባታ ፕሮጀከት

500,000

የአመራር ስርዓት፣የሰው ሀይልና የፋሲሊቲ አቅም ግንባታ ፕሮጀከት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ጥናትና ምርምር

በአርባምንጭ ኩልፎ ወንዝ ላይ የ1ኪ/ሜ የጎርፍ መቀልበሻ መገንባታ ፕሮጀክት

2,000,000

በአርባምንጭ ኩልፎ ወንዝ ላይ የ1ኪ/ሜ የጎርፍ መቀልበሻ መገንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ጥናትና ምርምር

በ15 ንዑስ የምርምር ጣቢያዎች በድምሩ 603 ሄ/ር የአጥር ግንባታ ፕሮጀክት

3,000,000

በ15 ንዑስ የምርምር ጣቢያዎች በድምሩ 603 ሄ/ር የአጥር ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ጥናትና ምርምር

የ3 ነባር ምርምር ማዕከላት (ቦንጋ፣ አረካ እና ጂንካ) ዕድሳትና ጥገና ፕሮጀክት

2,500,000

የ3 ነባር ምርምር ማዕከላት (ቦንጋ፣ አረካ እና ጂንካ) ዕድሳትና ጥገና ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ጥናትና ምርምር

ለኢንስቲትዩቱ አመራሮችና ተመራማሪዎች የረጅምና አጭር ጊዜ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

1,000,000

ለኢንስቲትዩቱ አመራሮችና ተመራማሪዎች የረጅምና አጭር ጊዜ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ጥናትና ምርምር

የበጎችና ፍየሎች ዝሪያ ማሻሻያና ብዜት ማዕከላት ግንባታ ፕሮጄክት

812,700

የበጎችና ፍየሎች ዝሪያ ማሻሻያና ብዜት ማዕከላት ግንባታ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ጥናትና ምርምር

የወራቤ ግብርና ምርምር ማዕከላት ግንባታ ፕሮጀክት (ቀሪ ግንባታውን ማስጨረሻ)

3,109,700

የወራቤ ግብርና ምርምር ማዕከላት ግንባታ ፕሮጀክት (ቀሪ ግንባታውን ማስጨረሻ)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ጥናትና ምርምር

የአረካ ግ/ምር/ማዕ/ የተመራማሪ ቢሮ ማስፋፊያ ግንባታ ፕሮጀክት

3,200,000

የአረካ ግ/ምር/ማዕ/ የተመራማሪ ቢሮ ማስፋፊያ ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ጥናትና ምርምር

የሥርዓተ ጾታ ምርምር ፕሮጀክት

100,000

የሥርዓተ ጾታ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ጥናትና ምርምር

የግብርና አመራረት ዘይቤ ጥናት ፕሮጀክት

150,000

የግብርና አመራረት ዘይቤ ጥናት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ጥናትና ምርምር

የግብርና ቴክኖሎጂዎች መንደር ምሥረታ ፕሮጀክት

500,000

የግብርና ቴክኖሎጂዎች መንደር ምሥረታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ጥናትና ምርምር

የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂ ብዜትና ዘር ፕሮጀክት

142,900

የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂ ብዜትና ዘር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
ጥናትና ምርምር

የእንስሳት እና የአሣ ጫጩት ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀክት

488,500

የእንስሳት እና የአሣ ጫጩት ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ጥናትና ምርምር

የእንስሳትና የዓሳ መኖ መነሻ ቴክኖሎጂ ብዜትና ፕሮጀክት

564,100

የእንስሳትና የዓሳ መኖ መነሻ ቴክኖሎጂ ብዜትና ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ጥናትና ምርምር

የሰብል መነሻ ቴክኖሎጂ ብዜትና ዘር ፕሮጀክት

4,440,000

የሰብል መነሻ ቴክኖሎጂ ብዜትና ዘር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ጥናትና ምርምር

የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂዎች ቅድመ ኤክስቴንሽና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት

147,840

የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂዎች ቅድመ ኤክስቴንሽና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ጥናትና ምርምር

የእንስሳት መኖ ቴክኖሎጂዎች ቅደመ ኤክስቴንሽና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት

480,000

የእንስሳት መኖ ቴክኖሎጂዎች ቅደመ ኤክስቴንሽና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

18
ጥናትና ምርምር

የግብርና ምርታማነት ምጣኔና ተለያይነቶች ጥናት ፕሮጀክት

384,000

የግብርና ምርታማነት ምጣኔና ተለያይነቶች ጥናት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

19
ጥናትና ምርምር

የአፈር ውሃና ዕጸዋት ትንተና ላቦራቶሪ አገልግሎት ፕሮጀክት

200,000

የአፈር ውሃና ዕጸዋት ትንተና ላቦራቶሪ አገልግሎት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

20
ጥናትና ምርምር

የጎማ ዛፍ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጀክት

128,000

የጎማ ዛፍ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

21
ጥናትና ምርምር

የቀርከሀ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጀክት

192,000

የቀርከሀ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

22
ጥናትና ምርምር

የሰው ሰራሽ ደን ምርምር ፕሮጀክት

150,000

የሰው ሰራሽ ደን ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

23
ጥናትና ምርምር

የአግሮ ፎረስትሪ ምርምር ፕሮጀክት

220,000

የአግሮ ፎረስትሪ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

24
ጥናትና ምርምር

የጊቤ III ግድብ የተቀናጀ ንዑስ ሞዴል የተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት

215,000

የጊቤ III ግድብ የተቀናጀ ንዑስ ሞዴል የተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

25
ጥናትና ምርምር

የሀዋሳ ሀይቅ ንዑስ ሞዴል የተቀናጀ የተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት

215,000

የሀዋሳ ሀይቅ ንዑስ ሞዴል የተቀናጀ የተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

26
ጥናትና ምርምር

የተቀናጀ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ምርምር ፕሮጀክት

210,000

የተቀናጀ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

27
ጥናትና ምርምር

የፊዚካላዊ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ምርምር ፕሮጀክት

249,600

የፊዚካላዊ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

28
ጥናትና ምርምር

የጨዋማ አፈር አያያዝና ጠፈፍ ምርምር ፕሮጀክት

195,800

የጨዋማ አፈር አያያዝና ጠፈፍ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

29
ጥናትና ምርምር

የአነስተኛ መስኖ ዉሃ አጠቃቀም ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የአነስተኛ መስኖ ዉሃ አጠቃቀም ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

30
ጥናትና ምርምር

የኮትቻ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

112,000

የኮትቻ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

31
ጥናትና ምርምር

የአያልተገለጸ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

264,000

የአያልተገለጸ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

32
ጥናትና ምርምር

የህያው ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

153,600

የህያው ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

33
ጥናትና ምርምር

የተፈጥሮ ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

161,200

የተፈጥሮ ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

34
ጥናትና ምርምር

የሆርቲካልቸር ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

257,280

የሆርቲካልቸር ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

35
ጥናትና ምርምር

የአዝዕርት ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

350,000

የአዝዕርት ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

36
ጥናትና ምርምር

የማህበረሰብ አቀፍ የበጎች አና የፍየል ዝርያ ማሻሻያ ፕሮጀክት

350,000

የማህበረሰብ አቀፍ የበጎች አና የፍየል ዝርያ ማሻሻያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

37
ጥናትና ምርምር

የእንስሳት ድህረ ምርት ምርምር ፕሮጀክት

261,120

የእንስሳት ድህረ ምርት ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

38
ጥናትና ምርምር

የሐር ትል ምርምር ፕሮጀክት

129,600

የሐር ትል ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

39
ጥናትና ምርምር

የንብ ምርምር ፕሮጀክት

300,000

የንብ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

40
ጥናትና ምርምር

የሰው ሰራሽ ውሃ/የኩሬ ዓሳ እርባታና ምርምር ፕሮጀክት

300,000

የሰው ሰራሽ ውሃ/የኩሬ ዓሳ እርባታና ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

41
ጥናትና ምርምር

የተፈጥሮ ውሃ የዓሳ ምርምር ፕሮጀክት

300,000

የተፈጥሮ ውሃ የዓሳ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

42
ጥናትና ምርምር

የድርብ ጠቀሜታ ያላቸው ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት

300,800

የድርብ ጠቀሜታ ያላቸው ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

43
ጥናትና ምርምር

የዕንቁላል ጣይ ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት

235,200

የዕንቁላል ጣይ ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

44
ጥናትና ምርምር

አመንዣጊ ያልሆኑ እንስሳት ጤና ምርምር ፕሮጀክት

119,600

አመንዣጊ ያልሆኑ እንስሳት ጤና ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

45
ጥናትና ምርምር

የአመንዣጊ እንስሳት ጤና ምርምር ፕሮጀክት

363,800

የአመንዣጊ እንስሳት ጤና ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

46
ጥናትና ምርምር

የእንስሳት ስነ- ምግብ ምርምር ፕሮጀክት

372,400

የእንስሳት ስነ- ምግብ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

47
ጥናትና ምርምር

የተፈጥሮ ግጦሽ ምርምር ፕሮጀክት

211,200

የተፈጥሮ ግጦሽ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

48
ጥናትና ምርምር

የመኖ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

300,000

የመኖ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

49
ጥናትና ምርምር

የፍየሎች ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የፍየሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

50
ጥናትና ምርምር

የበጎች ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የበጎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

51
ጥናትና ምርምር

የዳልጋ ከብቶች የወተት ምርምር ፕሮጀክት

300,000

የዳልጋ ከብቶች የወተት ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

52
ጥናትና ምርምር

የዳልጋ ከብቶች የሥጋ ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የዳልጋ ከብቶች የሥጋ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

53
ጥናትና ምርምር

የተለያዩ የሰብል ቴክኖሎጂዎችን የማላመድ ፕሮጀክት

137,300

የተለያዩ የሰብል ቴክኖሎጂዎችን የማላመድ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

54
ጥናትና ምርምር

ዋና ዋና ሰብል በሽታዎች ልየታና ምርምር ፕሮጀክት

300,000

ዋና ዋና ሰብል በሽታዎች ልየታና ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

55
ጥናትና ምርምር

የምግብ ሳይንስ ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የምግብ ሳይንስ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

56
ጥናትና ምርምር

የድህረ ምርት አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

109,400

የድህረ ምርት አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

57
ጥናትና ምርምር

የሰብል ሞለክዩላር ምርምር ፕሮጀክት

86,500

የሰብል ሞለክዩላር ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

58
ጥናትና ምርምር

የቲሹ ካልቸር ምርምር ፕሮጀክት

314,800

የቲሹ ካልቸር ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

59
ጥናትና ምርምር

የማሳ ቡና ምርምር ፕሮጀክት

114,400

የማሳ ቡና ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

60
ጥናትና ምርምር

የጫካ ቡና አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

100,000

የጫካ ቡና አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

61
ጥናትና ምርምር

ሻይ ቅጠል ምርምር ፕሮጀክት

55,000

ሻይ ቅጠል ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

62
ጥናትና ምርምር

የበርበሬ ምርምር ፕሮጀክት

114,400

የበርበሬ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

63
ጥናትና ምርምር

የኮረሪማና ሌሎች ቅ/ቅ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

90,000

የኮረሪማና ሌሎች ቅ/ቅ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

64
ጥናትና ምርምር

የዝንጅብልና እርድ ምርምር ፕሮጀክት

120,000

የዝንጅብልና እርድ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

65
ጥናትና ምርምር

የፍራፍሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

291,900

የፍራፍሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

66
ጥናትና ምርምር

የአትክልት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

246,000

የአትክልት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

67
ጥናትና ምርምር

ጎደሬና ሀረግ ቦዬ ምርምር ፕሮጀክት

139,000

ጎደሬና ሀረግ ቦዬ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

68
ጥናትና ምርምር

ካሳቫ ምርምር ፕሮጀክት

200,000

ካሳቫ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

69
ጥናትና ምርምር

ስኳር ድንች ምርምር ፕሮጀክት

171,000

ስኳር ድንች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

70
ጥናትና ምርምር

ድንች ምርምር ፕሮጀክት

209,000

ድንች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

71
ጥናትና ምርምር

የእንሰት ዘረመል ማቆየትና ልየታ ፕሮጀክት

109,000

የእንሰት ዘረመል ማቆየትና ልየታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

72
ጥናትና ምርምር

የእንሰት ዝርያ ማሻሻያ ፕሮጀክት

190,000

የእንሰት ዝርያ ማሻሻያ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

73
ጥናትና ምርምር

የቅባት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

114,000

የቅባት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

74
ጥናትና ምርምር

የደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

75
ጥናትና ምርምር

የቆላ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

200,000

የቆላ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

76
ጥናትና ምርምር

ስንዴ፣ ገብስና ጤፍ ምርምር ፕሮጀክት

500,000

ስንዴ፣ ገብስና ጤፍ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

77
ጥናትና ምርምር

በቆሎ፤ ማሽላና ዳጉሳ ምርምር ፕሮጀክት

400,000

በቆሎ፤ ማሽላና ዳጉሳ ምርምር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: