የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
59,500,000
የፕሮጀክቶች ብዛት
13


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ 2013 የተመደበ

1
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በከተሞች በመልሶ ማልማት የሚለሙ የደቀቁ አካባቢዎችን ልየታ የአቅም ግንባታ

500,000

በከተሞች በመልሶ ማልማት የሚለሙ የደቀቁ አካባቢዎችን ልየታ የአቅም ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በከተሞች በልማት ምክንያት ከይዞታቸው ለሚነሱ ምትክ ቦታ ዝግጅትና ካሳ አሰጣጥ ስርዓት ላይ የአቀም ግንባታ

500,000

በከተሞች በልማት ምክንያት ከይዞታቸው ለሚነሱ ምትክ ቦታ ዝግጅትና ካሳ አሰጣጥ ስርዓት ላይ የአቀም ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የመሬት ሀብት ቆጠራ ምዝገባና መረጃ የማዘመን የአቅም ግንባታ

1,000,000

የመሬት ሀብት ቆጠራ ምዝገባና መረጃ የማዘመን የአቅም ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በሊዝ አዋጅና መሬት ላይ በወጡ የህግ ማዕቀፎች ላይ ግንዛቤ ፈጠራ

500,000

በሊዝ አዋጅና መሬት ላይ በወጡ የህግ ማዕቀፎች ላይ ግንዛቤ ፈጠራ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ግንዛቤ ማስጨበጫ

Urban land use plan implementation/የመሬት አጠቃቀም ፕላን ትግበራ/

500,000

Urban land use plan implementation/የመሬት አጠቃቀም ፕላን ትግበራ/

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ዘመናዊ የመሬት ይዞታ ቁሳቁስና የመረጃ ቋት /መረጃ አያያዝ ስርዓት የአቅም ግንባታ

1,000,000

ዘመናዊ የመሬት ይዞታ ቁሳቁስና የመረጃ ቋት /መረጃ አያያዝ ስርዓት የአቅም ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በማስፋፊያ አካባቢ ለሚኖሩ አርሶ አደሮች ጊዜያዊ መጠቀሚያ ሰርተፍኬት መስጠት

1,000,000

በማስፋፊያ አካባቢ ለሚኖሩ አርሶ አደሮች ጊዜያዊ መጠቀሚያ ሰርተፍኬት መስጠት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የመሬት ልማትና ማኔጅመንት የአቅም ግንባታ ስልጠና

1,500,000

የመሬት ልማትና ማኔጅመንት የአቅም ግንባታ ስልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የከተማ መልካም አስተዳደር ፓኬጅ በመቅረጽየሚታዩ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶችን ማረም የሚያስችል ጥናት

1,000,000

የከተማ መልካም አስተዳደር ፓኬጅ በመቅረጽየሚታዩ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶችን ማረም የሚያስችል ጥናት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የኢንዱስትሪ ተቋማት አደገኛ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ጥናት

500,000

የኢንዱስትሪ ተቋማት አደገኛ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ጥናት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በአረንጓዴ ልማትና በደረቅ ቆሸሻሻ ማሰባሰብና ማስወገድ ሥራ ላይ ለተሰማሩ ማህበራት አቅም ግንባታ ስልጠና

500,000

በአረንጓዴ ልማትና በደረቅ ቆሸሻሻ ማሰባሰብና ማስወገድ ሥራ ላይ ለተሰማሩ ማህበራት አቅም ግንባታ ስልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ኢኮቴ

በከተማ አስተዳደር ከተሞች የይዞታ ማህደር አደረጃጀት፣አያያዝና አጠቃቀምአሰራር ስርአት ዝርጋታ

1,000,000

በከተማ አስተዳደር ከተሞች የይዞታ ማህደር አደረጃጀት፣አያያዝና አጠቃቀምአሰራር ስርአት ዝርጋታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
መንገድ ግንባታ

የኮብል ስቶን መንገድ ግንባታ

50,000,000

የኮብል ስቶን መንገድ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: