የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
104,900,000
የፕሮጀክቶች ብዛት
19


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ 2013 የተመደበ

1
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮጄክት (SLM)

500,000

ዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮጄክት (SLM)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት የህዝብ ንቅናቄ

5,000,000

የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት የህዝብ ንቅናቄ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሠፋፊ ሠርቶ ማሳያ/ የክላስተር እርሻ/ ልማት አሠራሮችን ማስፋት

4,000,000

ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሠፋፊ ሠርቶ ማሳያ/ የክላስተር እርሻ/ ልማት አሠራሮችን ማስፋት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት ደረጃ አቅም ማሳደግ ፕሮጄክት

6,000,000

የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት ደረጃ አቅም ማሳደግ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በመስኖ ልማት የአመራረት ዘይቤ የባለሙያዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፕሮጄክት

1,000,000

በመስኖ ልማት የአመራረት ዘይቤ የባለሙያዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለዞን ልዩ ወረዳ ወረዳ የሰው ሀብት ባለሙያዎችና አስተባባሪዎች ስልጠና የመስጠት ፕሮጄክት

500,000

ለዞን ልዩ ወረዳ ወረዳ የሰው ሀብት ባለሙያዎችና አስተባባሪዎች ስልጠና የመስጠት ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለልማት ጣቢያ ሰራተኞች ስልጠና ፕሮጄክት

6,500,000

ለልማት ጣቢያ ሰራተኞች ስልጠና ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በደረሱ ተግባራት ላይ የአመራርና የባለሙያ ንቅናቄ መድረክ

3,000,000

በደረሱ ተግባራት ላይ የአመራርና የባለሙያ ንቅናቄ መድረክ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ግብአት ማሟያ

ውሃ ማሰባሰብና አነስተኛ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጄክት (የአነስተኛና የቤተሰብ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት)

6,200,000

ውሃ ማሰባሰብና አነስተኛ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጄክት (የአነስተኛና የቤተሰብ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት)

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ግብአት ማሟያ

ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸዉ የዛፍ፤ የፍራፍሬና መኖ ብዜት ችግኝ ጣቢያዎች ( መሬት ፕላስ ፕሮጄክት )

4,100,000

ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸዉ የዛፍ፤ የፍራፍሬና መኖ ብዜት ችግኝ ጣቢያዎች ( መሬት ፕላስ ፕሮጄክት )

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ግብአት ማሟያ

የበረሃ አንበጣና ተዛማች ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት

1,000,000

የበረሃ አንበጣና ተዛማች ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ግብአት ማሟያ

የእንሰት አጠዉልግ በሽታ ለመከላከል ፕሮጀክት

3,000,000

የእንሰት አጠዉልግ በሽታ ለመከላከል ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
ግብአት ማሟያ

አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ፕሮጄክት

1,500,000

አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ግብአት ማሟያ

ዌይብ ቤዝድ ክትትልና ግምገማ ፕሮጄክት

250,000

ዌይብ ቤዝድ ክትትልና ግምገማ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ግብአት ማሟያ

ጨቅላ ሕፃናት ማቆያ ፕሮጄክት

100,000

ጨቅላ ሕፃናት ማቆያ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ማቺንግ ፈንድ

GCF project maching fund

450,000

GCF project maching fund

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ማቺንግ ፈንድ

የአነስተኛ መስኖ ማቺንግ ፈንድ / ኢፋድ / ፕሮጄክት

40,000,000

የአነስተኛ መስኖ ማቺንግ ፈንድ / ኢፋድ / ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

18
ማቺንግ ፈንድ

የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት ተዘዋዋሪ ፈንድ ( Block grant )

20,800,000

የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት ተዘዋዋሪ ፈንድ ( Block grant )

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

19
ማቺንግ ፈንድ

የስነ ምግብ ማሻሸያ ማቺንግ ፈንድ ፕሮጄክት (የስርዓተ ምግብ ተደራሽነትና ተጠቃሚነት አቅም ግንባታ ፕሮጄክት

1,000,000

የስነ ምግብ ማሻሸያ ማቺንግ ፈንድ ፕሮጄክት (የስርዓተ ምግብ ተደራሽነትና ተጠቃሚነት አቅም ግንባታ ፕሮጄክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: