አማን ጤና ሳይንስ ኮሌጅ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
37,215,000
የፕሮጀክቶች ብዛት
38


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ 2013 የተመደበ

1
ጥናትና ምርምር

የጉዳና ተዳደሪዎች መንስኤና መፍትሄ ለማጥናት

500,000

የጉዳና ተዳደሪዎች መንስኤና መፍትሄ ለማጥናት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

2
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የወጣት አገልግሎት ማዕከላት ማስፋፊያ

600,000

የወጣት አገልግሎት ማዕከላት ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

3
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የወጣቶች ስብዕና የሚጎዱ መጠየ ባህሎች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጥ

800,000

የወጣቶች ስብዕና የሚጎዱ መጠየ ባህሎች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጥ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

4
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የወጣቶችና ወጣት አደረጃጀቶችን አቅም ማሳደግ

600,000

የወጣቶችና ወጣት አደረጃጀቶችን አቅም ማሳደግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

5
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የወጣት ተሳትፎ ማሳደጊያ የንቅናቄ መድረኮችን ማካሄጃ ፕሮጀክት

2,000,000

የወጣት ተሳትፎ ማሳደጊያ የንቅናቄ መድረኮችን ማካሄጃ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

6
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የጉዳና ህፃናት ከጎዳና በማንሳት የተሃድሶ ስልጠና በመስጠት ወደ ቤተሰብ የማቀላቀል ፕሮጀክት

1,500,000

የጉዳና ህፃናት ከጎዳና በማንሳት የተሃድሶ ስልጠና በመስጠት ወደ ቤተሰብ የማቀላቀል ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

7
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ሁሉ አቀፍ የህፃናት መረጃ ስርዓት መዘርጋት እና ማስፋፋት ፕሮጀክት

1,000,000

ሁሉ አቀፍ የህፃናት መረጃ ስርዓት መዘርጋት እና ማስፋፋት ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

8
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በክልል ሴክተር መ/ቤቶች ውስጥ ለሴት የመንግስት ሰራተኞች ህፃናት ማዋያ ክፍሎት ድጋፍ ፕሮጀክት

1,000,000

በክልል ሴክተር መ/ቤቶች ውስጥ ለሴት የመንግስት ሰራተኞች ህፃናት ማዋያ ክፍሎት ድጋፍ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

9
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ተጋላጭ ህፃናጽን ለመቀነስ ዘላቂነት ያለው የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና እንክብካቤ ስርዓት ማጠናከር ፕሮጀክት

1,000,000

ተጋላጭ ህፃናጽን ለመቀነስ ዘላቂነት ያለው የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና እንክብካቤ ስርዓት ማጠናከር ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

10
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ላይ ግንዛቤ መፍጠር

400,000

በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ላይ ግንዛቤ መፍጠር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

11
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ከስርአተ ጾታ አንጻር ከባለድርሻ አካላት ጋር መድረክ መፍጠር

500,000

ከስርአተ ጾታ አንጻር ከባለድርሻ አካላት ጋር መድረክ መፍጠር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

12
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሴቶችን አደረጃጀትና ልማት ቡድኖች አደረጃጀት መደገፍና ማጠናከር

500,000

የሴቶችን አደረጃጀትና ልማት ቡድኖች አደረጃጀት መደገፍና ማጠናከር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

13
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሴቶች ቀን ማርች 8 ንቅናቄ መድረክ ማካሄጃ

1,000,000

የሴቶች ቀን ማርች 8 ንቅናቄ መድረክ ማካሄጃ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

14
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሴቶችን ጉልበት ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ማሰራጨት

700,000

የሴቶችን ጉልበት ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ማሰራጨት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

15
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በዝቅተኛ ደረጃ ለሚገኑ ሴቶች ገቢ ማስረኛ

500,000

በዝቅተኛ ደረጃ ለሚገኑ ሴቶች ገቢ ማስረኛ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

16
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በጉጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የህብረተስብ ውይይት መድረክ ማድግ

500,000

በጉጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የህብረተስብ ውይይት መድረክ ማድግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

17
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በክልሉ ውስጥ ያሉ መ/ቤቶች እስከታችኛው መዋቅር የደረጃ አሰጣጥ ማኑዋል መሰረት ምዘና በማድረግ ለመ/ቡቶች ደረጃ መስጠት

500,000

በክልሉ ውስጥ ያሉ መ/ቤቶች እስከታችኛው መዋቅር የደረጃ አሰጣጥ ማኑዋል መሰረት ምዘና በማድረግ ለመ/ቡቶች ደረጃ መስጠት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

18
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሴተቶችን የልማት ፖኬጅ በሴክተር መ/ቤቶች የማስረጽ ፕሮጀክት

500,000

የሴተቶችን የልማት ፖኬጅ በሴክተር መ/ቤቶች የማስረጽ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

19
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በክልልና በዞን ደረጃ የሚገኙ ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

500,000

በክልልና በዞን ደረጃ የሚገኙ ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

20
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ከስደት ተመላሽ ወገኖቻችን መልሶ ለቋቋም

1,000,000

ከስደት ተመላሽ ወገኖቻችን መልሶ ለቋቋም

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

21
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የስራ አጥ ወገኖቻችን የስራ ገበያ ውን መስረት ባደረገ መልኩ የሙያ ዘርፎች በማሰልጠን ና በማስቀጠር ተጠቃሚ ማድረግ

1,000,000

የስራ አጥ ወገኖቻችን የስራ ገበያ ውን መስረት ባደረገ መልኩ የሙያ ዘርፎች በማሰልጠን ና በማስቀጠር ተጠቃሚ ማድረግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

22
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለተስማሩ የወቅት ሰራተኞች የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት የስራ ስምሪትን ማጠናከር

500,000

ለተስማሩ የወቅት ሰራተኞች የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት የስራ ስምሪትን ማጠናከር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

23
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የማህበራዊ ካሽ ትራንስፈር እና የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና እንክብካቤ

2,250,000

የማህበራዊ ካሽ ትራንስፈር እና የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና እንክብካቤ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

24
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ማህበረሰብ አቀፍ እንክብካቤ ጥምረት አስራር ለማጠናከር

1,000,000

ማህበረሰብ አቀፍ እንክብካቤ ጥምረት አስራር ለማጠናከር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

25
ግንዛቤ ማስጨበጫ

አረጋዊያን ገቢ ማስገኛ

700,000

አረጋዊያን ገቢ ማስገኛ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

26
ግንዛቤ ማስጨበጫ

አካል ጉዳተኞች ገቢ ማስገኛ

700,000

አካል ጉዳተኞች ገቢ ማስገኛ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

27
ግንዛቤ ማስጨበጫ

የሴተኛ አዳሪዎችና የጉዳና ተዳዳሪዎች ወደ ስራ ማስገቢያ የገቢ ማስገኛ

700,000

የሴተኛ አዳሪዎችና የጉዳና ተዳዳሪዎች ወደ ስራ ማስገቢያ የገቢ ማስገኛ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

28
ግንዛቤ ማስጨበጫ

በስራ ቦታዎች የስራ አደጋ /ከስራ ጋር ግኑኝነት ያላቸው በሽታዎችለመከላከል

1,000,000

በስራ ቦታዎች የስራ አደጋ /ከስራ ጋር ግኑኝነት ያላቸው በሽታዎችለመከላከል

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

29
ግንዛቤ ማስጨበጫ

አስከፊ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ለመከላከል

1,000,000

አስከፊ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ለመከላከል

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

30
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለዱራሜ አካል ጉዳተኞች ክህሎት ማበልጸጊያ

1,000,000

ለዱራሜ አካል ጉዳተኞች ክህሎት ማበልጸጊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

31
ቋሚ እቃ

የዊልቼር ማሚረቻ፤ ማሽኖችናን የማሽኖች መለዋወጫፕሮጀክት

2,000,000

የዊልቼር ማሚረቻ፤ ማሽኖችናን የማሽኖች መለዋወጫፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

32
ቋሚ እቃ

የዊልቼርማሚረቻመገጣጠሚያ፤መጠገኛና ማካፋፊያ ወርክሾፕ ህንፃ ግንባታ እና የአካል ጉዳተኞች መመገቢያና ማብሰያ ህንፃ ማስጨረሻ ፕሮጀክት

1,200,000

የዊልቼርማሚረቻመገጣጠሚያ፤መጠገኛና ማካፋፊያ ወርክሾፕ ህንፃ ግንባታ እና የአካል ጉዳተኞች መመገቢያና ማብሰያ ህንፃ ማስጨረሻ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

33
ቋሚ እቃ

ለአካል ጉዳተኞች የአካል ድጋፍ መሳሪያዎች ለማቅረብ

1,000,000

ለአካል ጉዳተኞች የአካል ድጋፍ መሳሪያዎች ለማቅረብ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

34
ህንፃ ግንባታ

ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ለማድረግ የግቢው ውስጥ ለውጥ መረማመጃ፤ማለማመጃና መግቢያ መንገድ ማስጨረሻ ፕሮጀክት

500,000

ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ለማድረግ የግቢው ውስጥ ለውጥ መረማመጃ፤ማለማመጃና መግቢያ መንገድ ማስጨረሻ ፕሮጀክት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

35
ህንፃ ግንባታ

ሚዛን አማን የአካል ጉዳተኞች ተሃድሶ ማዕከል ግንባታ

1,700,000

ሚዛን አማን የአካል ጉዳተኞች ተሃድሶ ማዕከል ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ማጂ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

36
ህንፃ ግንባታ

መኪና ግዢ

1,165,000

መኪና ግዢ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ማጂ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

37
ህንፃ ግንባታ

የተማሪዎች ሰርቶ ማሳያ መማሪያ ክፍል ግንባታ

200,000

የተማሪዎች ሰርቶ ማሳያ መማሪያ ክፍል ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ማጂ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ:

38
ህንፃ ግንባታ

G+2 30 ክፍል ያለው የመማሪያ ክፍል ግንባታ

4,000,000

G+2 30 ክፍል ያለው የመማሪያ ክፍል ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ማጂ

ሚጠናቀቅበት አመት : ውል የተገባበት ዋጋ: